Stats
Części zamienne do pojazdów ciężarowych Inne części
Uwagi
Localisation :
  •  Pologne Białystok


Type: Mounted sweeper
marka: Pomarol
Delivery Possible
TRAKTOR KEHRMASCHINE ZS150 1,50 m
Arbeitsbreite 1,5 m
Lenkwinkel ± 25 °
Bürstendrehzahl von 140 bis 160 U/min
Bürstendurchmesser 600 mm
Arbeitsteile - Hydraulikantrieb
Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h
Transportgeschwindigkeit 15 km/h
andere Breiten: 2 m
2,5 m
* BEI EXPORT IST NUR DER NETTOPREIS ZU BEZAHLEN (!)
(unter Angabe der gültigen USt.-ID Nummer)/TRANSPORT GÜNSTIG (WELTWEIT)
*******************
TRACTOR MOUNTED ROAD SWEEPER POMAROL ZS150 1,50 m
working width: 1,50 m
turn angle: 25 o
brush rotational speed: 140-160 RPM
brush diameter: 600 mm
drive of working elements: hydraulic
working speed: 8 km/h
transport speed: 15 km/h
In our offer there are also sweepers with 2 m and 2,5 m working width
*EXPORT: ONLY THE NET AMOUNT TO BE PAID (with valid VAT EU number)
TRANSPORT WORLDWIDE POSSIBLE at good conditions
*******************
Уборочно-подметальная тракторная щетка ZS150 1,50 m
Рабочая ширина 1,5 м
Угол поворота ± 25 °
Количество щеток 59
Скорость вращения щетки 140-160 об / мин
Диаметр щетки 600 мм
Привод рабочих элементов- гидравлические
Рабочая скорость 8 км / ч
Транспортная скорость 15 км / ч
Другие ширины: 2 м
2,5 м
* ЭКСПОРТ: ТОЛЬКО ЧИСТАЯ СУММА К ОПЛАТЕ (с действующим номером НДС в ЕС) / ТРАНСПОРТИРОВКА В МИРЕ ВОЗМОЖНА в хороших условиях)
***********************
Tracteur balayeuse ZS150 1,50 m
Largeur de travail 1500 mm
Angle de rotation ± 25 °
Vitesse de rotation de la brosse 140-160 tr / min
Diamètre de la brosse 600 mm
Propulsion d''element de travail- hydraulique
Vitesse de travail 8 km / h
Vitesse de transport 15 km / h
Autres largeurs: 2 m
2,5 m
*EXPORTATION: SEULEMENT LE MONTANT NET A PAYER (avec numéro de TVA valable) / TRANSPORT DANS LE MONDE ENTIER POSSIBLE à de bonnes conditions
****************
BARREDORA PARA TRACTOR POMAROL ZS150 1,50 m
anchura de trabajo: 1,50 m
ángulo de giro: 25 o
velocidad de rotación: 140-160 RPM
diámetro del cepillo: 600 mm
propulsión de elementos de trabajo: hidráulica
velocidad de trabajo: 8 km/h
velocidad de transporte: 15 km/h
En nuestra oferta hay también barredoras de 2 m y de 2,5 m
*EXPORTACIÓN: SOLO SE PAGA EL IMPORTE NETO (con el numero IVA válido)
TRANSPORTE INTERNACIONAL POSIBLE (en buenas condiciones)
****************
ZAMIATARKA POMAROL ZS150 1,50 m
szerokość robocza: 1,50 m
kąt skrętu: 25 o
prędkość obrotowa szczotki: 140-160 RPM
średnica szczotki: 600 mm
napęd.elementów roboczych: hydrauliczny
prędkość robocza: 8 km/h
prędkość transportowa: 15 km/h
W naszej ofercie również zamiatarki o szerokościach 2 metrów oraz 2,5 metra

Podobne ogłoszenia

Czy jesteś zainteresowany tym ogłoszeniem?
Nie czekajcie, skontaktujcie się z firmą AB GROUP ANITA BOLTRYK aby dowiedzieć się więcej !
U tego sprzedawcy
Podobne ogłoszenia