Przepisy

Nowe przepisy europejskie dotyczące kontroli emisji, CO2

ECI - 19/04/2018 09:23:45 - autorstwa
Przepisy

Autobusy, busy i ciężarówki emitują 25% CO2 w sektorze transportu, dlatego też Unia Europejska zadecydowała, iż producenci tych pojazdów będą zobligowani do większej transparentności, jeżeli chodzi o zużycie paliwa i tworzenie gazów cieplarnianych. Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji.

Nowe przepisy europejskie dotyczące kontroli emisji, CO2

Odpowiedzialność po stronie producenta pojazdu

Komisja i parlament europejski zdecydowały o wprowadzeniu nowych przepisów w celu zachęcenia producentów do rozwijania oszczędnych i mniej zanieczyszczających ciężarówek. Przepisy te będą dotyczyły nowych pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w krajach UE, to samo dotyczy przyczep. Producenci pojazdów będą zmuszeni do zadeklarowania zużycia paliwa i poziomu emisji CO2 swoich pojazdów. Zużycie energii będzie określane tylko i wyłącznie na podstawie narzędzia do obliczeń, stworzonego przez Komisję pracującą pod nazwą VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). Wyniki będą następnie publikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, które pojawiło się w Brukseli będzie przedstawione ministrom pod koniec kwietnia. Europejskie standardy zostaną ustalone i opublikowane w maju przyszłego roku.

Coraz mniej zanieczyszczające ciężarówki

Unia Europejska ma ambicje, aby do roku 2050 zredukować emisję gazów cieplarnianych w transporcie drogowym o co najmniej 60% w porównaniu z rokiem 1990. Poprawa w tym zakresie następuje dzięki ambitnej polityce promującej coraz bardziej wymagające normy. Celem jest poprawa jakości powietrza, walka z ociepleniem klimatycznym i oszczędzanie paliw. Europa powinna osiągnąć swoje cele dotyczące klimatu i zbliżyć się do celu „zero emisji” ciężarówek. 

 

 

Komentarze

Informacje praktyczne

Aktualności na bieżąco

Prosimy czekać...