Menu główne
Moje konto
Srodowisko

Nowe paliwo na bazie wody?

ECI - 13/03/2019 09:48 - autorstwa
Srodowisko

Austriacko - izraelska spółka start-up Electriq~Global i holenderska spółka Eleqtec podpisały porozumienie o współpracy. Specjalista od zielonych energii Electriq~Global wraz z Eleqtec obrały za cel rozwój paliwa na bazie wody i chcą wprowadzać to rozwiązanie w Holandii.

Nowe paliwo na bazie wody?

Alternatywa dla sprężonego wodoru

Paliwo składa się przynajmnie z 60 % wody. Chodzi o rozwiązanie, które przedstawia prawdziwe korzyści w przyszłości. Wydaje się to konkurencją dla aktualnie dostępnej "zielonej oferty" (baterie i sprężony wodór) na płaszczyźnie finansowej jak i osiągów. Po pierwsze, paliwo na bazie wody daje możliwość większej autonomii. Po drugie, koszt produkcji jest również korzystny. Paliwo to nie musi być również przechowywane, transportowane ani poddawane recyclingowi. Kwestie te są najważniejsze, jeśli chcemy ocenić wiarygodność energii pod kątem ekologii. Instalacje zakładów zajmujących się recyklingiem zostały uwzględnione w umowie partnerskiej.

Holandia, pionier czystych energii

Nie jest przypadkiem, że obie firmy wybrały Holandię na miejsce projektu. Kraj ten prowadzi politykę rozwoju opartą na czystych energiach. Pracuje nad rozwojem mobilności bez emisji spalin.

Nawiązano kontakty z wieloma firmami holenderskimi, które są najbardziej zaawansowane w tym obszarze. Projekt powinien zostać skonkretyzowany najpierw dzięki rozwojowi wielu prototypów (w tym ciężarówek, barek i prądnicom), a następnie testom w rzeczywistych warunkach od roku 2020. Ten pierwszy etap jest najważniejszy, a w przypadku sukcesu, pozwoli to na wybór paliwa na bazie wody.

 

 

Komentarze