Menu główne
Moje konto
Przepisy

Pojazdy ciężarowe Euro 3: zakaz jazdy w tunelu Mont Blanc

ECI - le 23/01/2019 14:26 - autorstwa
Przepisy

Od 1 stycznia 2019 roku, niektóre ciężarówki nie mogą korzystać z tunelu Mont Blanc. Rzeczywiście, obecnie ustawodawstwo zakazuje im ruchu, jeśli nie spełniają one co najmniej normę Euro 4.

Pojazdy ciężarowe Euro 3: zakaz jazdy w tunelu Mont Blanc

Ciężarówki Euro 3 są zabronione

Nowe rozporządzenie, zatwierdzone 30 listopada 2018 r. W Rzymie, opiera się na wspólnej woli rządów włoskich i francuskich. Ma zastosowanie do wszystkich pojazdów transportowych Euro 3, których GVWR jest większa lub równa 7,5 tony. Pod względem praktycznym środek ma zastosowanie do pojazdów zaprojektowanych w latach 2002-2006. Tak więc żadna ciężarówka ważąca więcej niż dwanaście lat nie będzie mogła korzystać z tunelu Mont Blanc.
Od 2012 r. Podobny środek zastosowano już w odniesieniu do pojazdów ciężarowych Euro 2 (wprowadzonych do obiegu w 2002 r.).

Poprawić jakość powietrza

Tunel Mont Blanc jest w dolinie z najbardziej zanieczyszczonych w Europie, głównie z powodu dużego ruchu drogowym. Według szacunków kilku osób zaangażowanych w poprawę jakości powietrza, 70% emisji dwutlenku azotu na tym obszarze pochodzi z transportu, w tym 600 000 ciężarówek pożyczanych co miesiąc.

 

Komentarze